-       можливість легко візуалізувати деякі навчальні матеріали.

 Навчальний блог за своєю суттю (а значить – і структурою) значно відрізняється від традиційного щоденника. Наприклад, автор такого блога повинен постійно стежити за організацією навчальних матеріалів, створюючи зручну просту навігацію по архівах. Крім того, цінність такого блога прямо пропорційна кількості та якості матеріалів, викладених у ньому.

Зауважимо, що у навчальних цілях учень може виступати в ролі автора блогу, а вчитель при цьому лише може залишати коментарі на розміщену інформацію. Спільне ведення учнями тематичного блогу може виступати як вид самостійної пізнавальної діяльності.

Мережева конференція – вид заходу, в якому зв'язок між територіально розподіленими учасниками здійснюється за допомогою технічних засобів. Іншими словами, – це потік повідомлень, які видно кожному з учасників. Самі ж учасники цей потік і утворюють, тому що кожний може написати або нове повідомлення, яке можна обговорювати, або відповісти на вже існуюче.

Існує багато видів телеконференцій, що відрізняються способами взаємодії її учасників з комп'ютером (для користувача інтерфейсом), а також способами організації рубрик телеконференції. Відмінності визначаються тим програмним забезпеченням, яке використовує телекомунікаційна система для реалізації режиму телеконференцій.

 Однак, незважаючи на відмінність телеконференцій, всім їм властива однакова структура. Конференція починається деяким текстом, що задає її тему. Далі кожен з учасників має можливість додати до цього тексту свою репліку. Всі репліки розташовуються послідовно по мірі надходження і доступні разом з вихідним текстом всім учасникам телеконференції. При наступних зверненнях можна отримувати або весь текст, або тільки нові фрагменти тексту. Кожен учасник телеконференції має можливість працювати у зручний для нього час.

 Учасники телеконференції можуть бути розбиті на групи для розробки окремих тем, їх доступ до окремих тем може бути обмежений. Учитель можезадавати навідні питання, ставити нові проблеми, звертатися до окремих учасників індивідуально. Загалом, телеконференції надають широкі можливості для організації навчального процесу. Однак які б не були завдання або сенс всієї телеконференції, це колективна діяльність особливого роду. Учасники цієї діяльності не бачать один одного, можливо незнайомі  і ніколи не познайомляться особисто. Їх робота в телеконференції розтягнута в часі і відбувається, як правило, на тлі  основної діяльності, можливо не має відношення до досліджуваного матеріалу.

 Успіх телеконференцій в значній мірі залежить від ведучого – модератора. Модератор організовує і веде конференцію, залишаючись з учасниками від початку і до кінця дискусії.

 Можна виділити кілька основних етапів у роботі модератора при проведенні конференцій:

  • Забезпечення успішного початку (старту) конференції;
  • Навчання та допомога на початковій стадії;
  • Підтримка в розробці та розвитку теми дискусії;
  • Завершення (закриття) конференції.

 Кожен з етапів вимагає від ведучого різних умінь для того, щоб мета конференції була досягнута, щоб учасники відчували себе комфортно і відкрито, висловлюючи свої ідеї. Безперечно, дуже важливим є вибір мережі, програмного забезпечення та техніки в поєднанні з відповідною документацією і робочими матеріалами.

Веб-форум – це форма організації спілкування між користувачами. У навчальних цілях форуми можуть використовуватись для обговорення питань, які вимагають від учнів висловлення власної думки.

Учні можуть використовувати веб-форуми:

-       для отримання додаткової інформації;

-       для обміну думками в режимі реального часу;

-       для обговорення проблемних питань, що з’являються у повсякденній пізнавальній діяльності;89

90