Конструкторське бюро – це форма організації діяльності учнів, спрямованої на самостійну розробку ними власних моделей природних явищ з використанням фізичних конструкторів.

Спільне ведення учнями тематичного блогу може виступати як вид самостійної пізнавальної діяльності. Блог (англ. blog, від web log, "мережевий журнал чи щоденник подій") – це веб-сайт, головний зміст якого – записи, зображення чи мультимедіа, що регулярно поповнюються. Блоггер – людина, яка веде блог (автор блогу). Автор блогу регулярно розміщує цікаву для нього інформацію, власні коментарі та спостереження. Зазначимо основні особливості блогів: 

-       нові повідомлення (їх прийнято називати постами) публікуються зверху, тобто відбувається зворотній порядок розміщення записів;

-       на головній сторінці блогу доступні лише останні надходження, решта публікацій доступні при перегляді архіву;

-       запрошення до публікації коментарів розміщується відразу після публікації;

-       задавати тему та ініціювати обговорення можуть тільки власник та автори блогу;

-       можливість об'єднувати зміст декількох авторських блогів на одній сторінці;

-       кожне повідомлення, розміщене в блозі, має свою URL-адресу, за якою можна до нього звернутися

-       можливість редагування за допомогою звичайного веб-оглядача.

У навчальних цілях блог може використовуватись для обміну інформацією між учителем та учнями. Блоги, як інструменти навчання, мають три основні переваги:

-       наявність автора, яким виступає вчитель (як правило, але не обов’язково) і може організовувати процес навчання належним чином;

-       наявність зворотного зв’язку між учасниками навчально-виховного процесу;-       можливість легко візуалізувати деякі навчальні матеріали.

 Навчальний блог за своєю суттю (а значить – і структурою) значно відрізняється від традиційного щоденника. Наприклад, автор такого блога повинен постійно стежити за організацією навчальних матеріалів, створюючи зручну просту навігацію по архівах. Крім того, цінність такого блога прямо пропорційна кількості та якості матеріалів, викладених у ньому.

Зауважимо, що у навчальних цілях учень може виступати в ролі автора блогу, а вчитель при цьому лише може залишати коментарі на розміщену інформацію. Спільне ведення учнями тематичного блогу може виступати як вид самостійної пізнавальної діяльності.

Мережева конференція – вид заходу, в якому зв'язок між територіально розподіленими учасниками здійснюється за допомогою технічних засобів. Іншими словами, – це потік повідомлень, які видно кожному з учасників. Самі ж учасники цей потік і утворюють, тому що кожний може написати або нове повідомлення, яке можна обговорювати, або відповісти на вже існуюче.

Існує багато видів телеконференцій, що відрізняються способами взаємодії її учасників з комп'ютером (для користувача інтерфейсом), а також способами організації рубрик телеконференції. Відмінності визначаються тим програмним забезпеченням, яке використовує телекомунікаційна система для реалізації режиму телеконференцій.

 Однак, незважаючи на відмінність телеконференцій, всім їм властива однакова структура. Конференція починається деяким текстом, що задає її тему. Далі кожен з учасників має можливість додати до цього тексту свою репліку. Всі репліки розташовуються послідовно по мірі надходження і доступні разом з вихідним текстом всім учасникам телеконференції. При наступних зверненнях можна отримувати або весь текст, або тільки нові фрагменти тексту. Кожен учасник телеконференції має можливість працювати у зручний для нього час.

 Учасники телеконференції можуть бути розбиті на групи для розробки окремих тем, їх доступ до окремих тем може бути обмежений. Учитель може88

89