центр, конструкторське бюро, тематичний блог, мережева конференція, веб-форум.

Веб-квест – це спеціальним чином організована форма самостійної пізнавальної діяльності учнів, для виконання якої вони здійснюють пошук інформації в мережі за вказаними адресами. Веб-квест організовується у вигляді веб-сторінки чи їх сукупностей і у своїй структурі повинен містити такі розділи:

-   вступ – короткий опис теми веб-квесту;

-   завдання сформульовані проблемні завдання, які учні повинні виконати для проходження веб-квесту;

-   список посилань на інформаційні ресурси – посилання на мережеві ресурси, а також допоміжні матеріали (підручники, інструкції та ін.);

-   оцінка – опис критеріїв оцінювання виконання веб-квесту;

-   коментарі для викладачів – методичні рекомендації для викладачів, які будуть використовувати веб-квест.

Тематика веб-квесту може бути різноманітною, а результати його виконання можуть бути представлені у вигляді усного виступу, комп’ютерної презентації, зошита з виконаними завданнями та ін.

Варто зазначити, що мультимедійні засоби навчання можна поділити на дві групи відповідно до ролі учнів при проектуванні та створенні комп’ютерних засобів навчання. Якщо до першої групи належать ті освітні продукти, які розробляються вчителями для подання змісту навчального матеріалу (при роботі з ними учням надається лише пасивна роль отримувача інформаційних даних), то до другої групи належать інтерактивні освітні засоби, оскільки вони передбачають активну роль учня, який при їх використанні самостійно обирає розділи для навчання в рамках навчальної теми, визначаючи послідовність їх вивчення. З огляду на розвиток навичок мислення, пізнавальної діяльності учнів та навичок до самостійної дослідницької діяльності найефективнішими є засоби, які при вивченні навчального матеріалу проектуються та розробляються самими учнями. Вчителі відзначають високий рівень мотивації учнів донавчання у випадках, коли учням надається можливість за допомогою інформаційних технологій представляти результати цікавого для них навчального проекту (мультимедіа-проекту), що виконувався під керівництвом вчителя.

Мультимедіа-проект – це форма організації самостійної пізнавальної діяльності, результатом якої є учнівська інтерактивна комп'ютерна розробка. До її складу можуть бути включені музичне супроводження, відеокліпи, анімація, галереї картин і слайдів, різноманітні бази даних і т. д. Розробку мультимедійного проекту в навчальних цілях можна вести на базі програмного пакету Microsoft Office.

Віртуальний дослідницький центр – це форма організації самостійних досліджень учнів з використанням віртуальних лабораторій, анімацій, інтерактивних моделей фізичних явищ, тощо.

Сьогодні є чимало педагогічно-програмних засобів типу „Віртуальна фізична лабораторія”, розроблених у повній відповідності до діючої програми та традиційного змісту навчання фізики з деяким розширенням. Серед педагогічних можливостей такого роду ППЗ слід відзначити:

1) Можливість самопідготовки учня до виконання лабораторних досліджень;

2) Скорочення часу для підготовки до виконання лабораторних робіт;

3) Формування орієнтовних основ діяльності при виконанні лабораторних досліджень;

4) Самоконтроль результатів діяльності в процесі підготовки і виконання лабораторних досліджень;

5) Надання можливостей отримання інформації про фізичний процес і про кількісні значення фізичних величин, що його характеризують (характер їх зміни) – відеофрагменти;

6) Безпосередня участь учня в процесі виконання лабораторного дослідження – інтерактивні моделі лабораторних робіт.86

87