точки по таких сайтах. Портал має власну систему пошуку, базу даних веб-сайтів, які знаходяться в каталозі та інші корисні сервіси для користувачів. Наприклад, www.osvita.org.ua – освітній портал. Має велику кількість посилань на різні теми присячені освіті – це і перелік ВНЗ України, новини освіти та науки, статті з питань освіти, реферати, курсові, навчальні курси. Відомості для абітурієнтів, студентів. Ресурси з дистанційної освіти. Всі бажаючі обговорити проблеми освіти мають можливість скористатися послугами Форуму. www.klyaksa.net – інформаційно–освітній портал для вчителів інформатки;  www.edu.vn.ua – освітній портал фізико-математичної гімназії №17 м. Вінниці;  www.school.holm.ru – портал "Шкільний світ".

Засоби спілкування – телеконференції, чати, форуми, методичні об’єднання вчителів служать для обміну думками, відомостями, співпраці з колегами інших регіонів. Наприклад, vinmatcaf.com/forum – форум кафедри математики та інформатики ВДПУ імені М.М. Коцюбинського;   www.ki.ifmion.npu.edu.ua/forum – форум кафедри інформатики НПУ імені М.П. Драгоманова.

У кожному конкретному випадку можна вибирати необхідний ресурс і швидко здійснювати його пошук за допомогою даної класифікації. Наприклад, при пошуку типової навчальної програми з інформатики вчитель користується офіційними ресурсами або ресурсами навчальних закладів, які можуть містити відповідний матеріал. При пошуку учнем або студентом певного визначення чи поняття можна скористатися таким типом ресурсу, як довідковий (енциклопедія, словник, каталог). Користуючись класифікацією, можна цілеспрямовано здійснювати пошук потрібного ресурсу у веб-просторі мережі Інтернет, не витрачаючи зайвого часу на безсистемний пошук.

Для з’ясування ролі Інтернет і, зокрема, освітніх сайтів у самостійній пізнавальній діяльності учнів і майбутніх учителів нами було проведено опитування 100 студентів 4-х курсів математичних спеціальностей Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського та 75учнів 9-11-х класів гуманітарного ліцею-інтернату Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (2009 – 2010 н.р.). 

Результат опитування показав, що доступ до мережі Інтернет вдома мають 39% студентів спеціальності "математика та основи економіки", 50% студентів спеціальності "математика та основи інформатики" і 40% учнів 9-11-х класів гуманітарного ліцею-інтернату. Час перебування студентами в мережі приведено на рис. 2.2. При цьому 53% учнів ліцею перебувають у мережі менше 5 годин, 29% – від 5 до 15 годин, 18% – більше 15 годин.

Рис. 2.2. Кількість годин перебування в мережі Інтернет

Часто використовують Інтернет для навчання 82% студентів спеціальності "математика та основи економіки", 84% студентів спеціальності "математика та основи інформатики" і 55% учнів 9-11-х класів гуманітарного ліцею-інтернату; рідко Інтернет використовують 14% студентів спеціальності "математика та основи економіки", 16% студентів спеціальності "математика та основи інформатики" і 39% учнів 9-11-х класів ліцею. Усі інші (відповідно 7%, 0%, 6%) не використовують його для навчання. 64% студентів спеціальності "математика та основи економіки", 68% студентів спеціальності "математика та основи інформатики" і 45% учнів 9-11-х класів ліцею вважають, що доступ до мережі Інтернет завжди сприяє покращенню учбового процесу і лише у82

83