-       Тематичні сайти; 

-       Персональні сайти; 

-       Портали; 

-       Засоби спілкування (чати, форуми).

 Розглянемо більш детально кожен з цих видів сайтів.

На офіційних сайтах органів управління розміщені такі освітні веб-ресурси: урядові документи, положення, закони. Вчителю необхідно вміти використовувати такі ресурси, так як він є практично державним службовцем і повинен керуватися законами, які видає держава. Прикладами таких сайтів можуть бути: www.mon.gov.ua – офіційний сайт Міністерства освіти і науки України; www.kmu.gov.ua – Урядовий портал.

Зазвичай, сайти навчальних закладів містять довідкові відомості. Проте, існують такі заклади, які розміщують різноманітні освітні веб-ресурси (ОВР): навчальні матеріали своїх працівників, пропонують дистанційні курси, проводять різноманітні олімпіади, змагання. Крім того, можуть містити тестові системи, за допомогою яких користувач може перевірити свої знання. Приведемо декілька прикладів сайтів навчальних закладів та їх підрозділів:   

–       Шкільні сайти: www.pmg17.vn.ua/navigate.pl – сайт фізико-математичної гімназії №17 м. Вінниці; www.fml17.ck.ua – сайт спеціалізованої школи №17 м. Черкаси. 

–       Сайти факультетів та кафедр: www.vinmatcaf.com – сайт кафедри математики та інформатики ВДПУ імені М.М. Коцюбинського;  www.ki.ifmion.npu.edu.ua – сайт кафедри інформатики НПУ імені М.П. Драгоманова.  

–       Сайти вищих навчальних закладів: www.vspu.edu.ua  – сайт Вінницького державного педагогічного університету імені М.М. Коцюбинського; www.npu.edu.ua – сайт Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

До культурно-освітніх сайтів відносять:–       Віртуальні бібліотеки: www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського; www.victoria.lviv.ua – бібліотека інформаційно-пізнавального журналу Вікторія.

–       Довідкові сайти бібліотек: www.zntu.edu.ua – сайт бібліотеки Запорізького національного технічного університету; www.lib–gw.univ.kiev.ua – сайт Наукової бібліотеки ім. М.Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Потрібно вміти відрізняти віртуальні бібліотеки від довідкових сайтів бібліотек. Довідкові сайти бібліотек не містять ОВР, на них лише відображені довідкові відомості про роботу бібліотеки, її структуру, основні послуги, контакти. Існують також довідкові сайти бібліотек, які займаються розповсюдженням книжних публікацій на комерційній основі. Відомості, що наводяться про ту чи іншу книгу, носять рекламний характер і містять відомості про автора, стислий зміст книги в цілому та її розділів, ціну та умови придбання. Якщо ж та чи інша книга дуже потрібна, то отримати цю книгу (або ксерокопії окремого розділу) можна безкоштовно, надіславши e-mail безпосередньо автору книги.  

–       Колекції рефератів та інших наукових робіт: www.bagato-referativ.com.ua – сайт україномовних рефератів; www.ukrreferat.com – безкоштовна колекція рефератів.  

    Віртуальні журнали та газети: www.victoria.lviv.ua – інформаційно-пізнавальний журнал "Вікторія"; it.ridne.net – Журнал "Інформаційні технології. Аналітичні матеріали";   iknit.net – Онлайн-журнал Інституту комп'ютерних наук та інформаційних технологій; aspekt-edu.kiev.ua – видавництво „Аспект” – деякі ОВР (зокрема, програмно-методичні та навчально-методичні) доступні для вільного завантаження; www.humanities.edu.ru – освітнє електронне Інтернет-видання для педагогів „Информатика и информационные технологии”. Тут можна завантажити ОВР: курси лекцій, навчальні плани і програми, положення і закони.78

79