використовувати відомі програмні продукти, але й створювати власні. Тому потрібно посилено готувати майбутніх фахівців в галузі програмування, вивчати сучасні мови і середовища програмування, створювати не тільки програми обчислювального характеру, але й особливу увагу звертати на програми навчально-методичного призначення.  

Зауважимо, що досить важливим у підготовці фахівця – вчителя фізико-математичних дисциплін, є оволодіння основними можливостями програми PowerPoint, за допомогою якої можна створювати презентації уроків та використовувати його засоби для створення різноманітних анімацій. На сьогоднішній день вже стало необхідністю вміння майбутнього фахівця створювати методичні розробки у вигляді гіпертекстових сторінок, які розміщуються у всесвітній павутині. Для цього потрібне володіння роботою в редакторах гіпертекстової розмітки. А що вже казати про елементарні вміння роботи в мережі Інтернет.  

Сьогодні глобальна мережа Інтернет є найважливішою соціально-інформаційною комунікацією. У зв’язку з тим, що людська цивілізація вступила в еру інформації, спостерігаються суттєві зміни в оточуючому нас середовищі, технологіях і споживанні матеріальних та духовних благ. Комп’ютерні та телекомунікаційні технології проникають в освіту, науку, економіку, політику, культуру тощо. Інтернет відображає функціонування різних галузей суспільства та забезпечує інформаційний сервіс спілкування, дозвілля та інших видів професійної діяльності особистості. Мережа Internet необхідна всім – незалежно від професії, соціального статусу та вікових відмінностей. Інтернет як засіб розвитку особистості істотно сприяє її самореалізації і розширює соціальні можливості. Користувачі мережі не тільки споживають інформацію, але й постійно наповнюють її різними інформаційними ресурсами.

Оскільки робота з інформацією стає головним змістом професійної діяльності, стратегія і тактика навчання школярів роботі у мережі Інтернет і цілеспрямованому пошуку інформації представляє собою актуальнупедагогічну задачу, яку повинні з успіхом вирішувати майбутні вчителі, а надто вчителі фізико-математичних дисциплін.

 Як засвідчує аналіз літератури, питаннями організації навчального процесу і, зокрема, організації самостійної пізнавальної діяльності школярів та студентів за допомогою освітніх ресурсів мережі Інтернет займалися Н.В. Морзе, М.І. Жалдак, В.О. Раков, Ю.С. Рамський, О.В. Рєзіна, А.П. Забарна, О.В. Адаменко та ін.

У статті [4] розглянуто методичні аспекти використання форумів при проведенні занять в Інтернет, а у статті [16] – перспективи розвитку Інтернет-технологій у поєднанні з освітнім процесом. Забарна А.П. пропонує використання мережевих щоденників у навчально-виховному процесі школи [30]. Як навчити дітей оцінювати веб-ресурси пропонується у статті [43]. Роль використання вікі-енциклопедій у навчально-виховному процесі з’ясовано у статті [73]. Як навчити підлітків цілеспрямованому пошуку інформації запропоновано у праці [81].

Школярі та студенти використовують Інтернет з різними цілями. Досить часто вони мають потребу у спілкуванні з однолітками, у нових знайомствах, контактах, можливостях обмінюватися інформацією, що реалізовується за допомогою електронної пошти, чатів, форумів, гостьових книг. Однак, окрім цього, Інтернет дозволяє отримувати інформацію, яка дійсно цікавить школярів і студентів. Для цього потрібно, щоби вони були достатньо поінформованими про види сайтів та їх призначення. Ми акцентуємо увагу, звичайно, на освітніх сайтах, які на сьогоднішній день є потужним засобом організації навчально-виховного процесу і, зокрема, організації самостійної пізнавальної діяльності.

Розрізняють такі види освітніх сайтів

-       Офіційні сайти органів управління; 

-       Сайти навчальних закладів та їх підрозділів; 

-       Культурно-освітні сайти; 

-       Сайти для дистанційного навчання; 

Довідкові сайти;76

77