Питання для самоконтролю

 1. Розкрийте сутність поняття самостійної пізнавальної діяльності учнів.
 2. Розкрийте сутність поняття пізнавальної активності учнів.
 3. Розкрийте сутність поняття організації самостійної пізнавальної діяльності учнів.  Які є її етапи?
 4. Розкрийте сутність понять самооцінка та саморегуляція.  
 5. Розкрийте сутність поняття самоосвіти учнів.  Яка структура навчальної та самоосвітньої діяльності?
 6. Які особливості формування у школярів потреби в самоосвіті? 
 7. Дайте класифікацію видів самостійних робіт.
 8. Якою має бути діяльність учителя в організації самоосвіти учнів? 
 9. Які є методи організації самостійної пізнавальної діяльності школярів? 
 10. Розкрийте сутність проблемно-пошукових методів.
 11. Розкрийте сутність методу проектів.
 12. Розкрийте сутність методів колективної розумової діяльності.
 13. Розкрийте сутність методу застосування новітніх інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні.
 14. Які є основні форми організації самостійної пізнавальної діяльності школярів?
 15. Які є форми самостійної роботи учнів, пов’язані з інформаційними технологіями?  
 16. Веб-квест як форма самостійної роботи учнів. 
 17. Мультимедіа-проект як форма самостійної роботи учнів.
 18. Віртуальний дослідницький центр як форма самостійної роботи учнів.
 19. Конструкторське бюро як форма самостійної роботи учнів.
 20. Тематичний блог як форма самостійної роботи учнів.
 21. Мережева конференція як форма самостійної роботи учнів.
 22. Веб-форум як форма самостійної роботи учнів.
 23. Які є засоби організації самостійної пізнавальної діяльності школярів?
 24. Застосування сучасних засобів навчання для удосконалення організації самостійної пізнавальної діяльності учнів.
 25. Дайте класифікацію електронних засобів навчального призначення.


26. Яка роль педагогічних програмних засобів при організації самостійної пізнавальної діяльності школярів? 

27. Яка роль освітніх сайтів у самостійній пізнавальній діяльності школярів та майбутніх учителів? 

28. Які особливості врахування вікових особливостей учнів середніх і старших класів при організації самостійної пізнавальної діяльності? 

29. Розкрийте сутність рівневої диференціації навчання.

30. Як провести діагностику готовності учнів до самостійної пізнавальної діяльності? 

31. Які особливості організації роботи учнів з джерелами інформації?

32. Які особливості формування навчально-комунікативних умінь учнів?  

33. Які особливості формування навчально-інтелектуальних умінь учнів?  

34. Які особливості формування контрольно-оцінювальних вмінь учнів?  

35. Які особливості організації домашньої самостійної пізнавальної діяльності учнів?  

36. Яка роль позакласних занять і заходів у формуванні готовності учнів до самостійної пізнавальної діяльності?  92

93