Використання інформаційно-комунікаційних технологій для організації самостійної пізнавальної діяльності школярів. Стор. 91
Время 08:48  Дата 14/06/12

Використання інформаційно-комунікаційних технологій для організації самостійної пізнавальної діяльності школярів. Стор. 91-       для використання розробок учителя;

-       для публікації власних розробок.

Зазначимо завдання, які дозволяє вирішувати у певній мірі використання веб-форумів:

-       створення доступу до нових навчально-методичних матеріалів з предмета, який викладає педагог;

-       запровадження дистанційного навчання, яке дозволяє кожному вчителю обирати не тільки тему, а й зручний час навчання.

Веб-форум як засіб індивідуального навчання значно полегшує і урізноманітнює методичну діяльність учителя, допомагає її прогнозувати.

Крім того, використання веб-форумів сприяє зростанню продуктивності самоосвітньої діяльності вчителя; змінює ставлення вчителів до Інтернет-ресурсів, які стають універсальними засобами у роботі.

Варто зазначити, що кожна з перерахованих форм організації самостійної пізнавальної діяльності учнів може бути застосована в навчальному процесі як з фізики, так і з математики.

Отже, використання інформаційно-комунікаційних технологій сприяє не тільки пристосуванню вчителя фізико-математичних дисциплін до сучасних вимог інформаційного суспільства і сучасних вимог до освіти, але підвищує інтерес учнів до фізики і математики, і як наслідок, підвищує якість знань учнів не тільки з самої інформатики, але й з фізики і математики. А вміння знаходити та аналізувати інформацію, застосовувати сучасні технології у професійній діяльності переводять учителя на новий кваліфікований рівень і забезпечують необхідну якість викладання.URL: http://www.kovtonyuk.bestsite.vn.ua/_3_Vikoristannia_іnformatsіijno-komunіkatsіijnih_tehnologіij_dlia_organіzatsії_samostіijnoї_pіznavalnoї_dіialnostі_shkoliarіv/131

© http://kovtonyuk.bestsite.vn.ua
Питання для самоконтролю
Время 08:48  Дата 14/06/12

Питання для самоконтролю 1. Розкрийте сутність поняття самостійної пізнавальної діяльності учнів.
 2. Розкрийте сутність поняття пізнавальної активності учнів.
 3. Розкрийте сутність поняття організації самостійної пізнавальної діяльності учнів.  Які є її етапи?
 4. Розкрийте сутність понять самооцінка та саморегуляція.  
 5. Розкрийте сутність поняття самоосвіти учнів.  Яка структура навчальної та самоосвітньої діяльності?
 6. Які особливості формування у школярів потреби в самоосвіті? 
 7. Дайте класифікацію видів самостійних робіт.
 8. Якою має бути діяльність учителя в організації самоосвіти учнів? 
 9. Які є методи організації самостійної пізнавальної діяльності школярів? 
 10. Розкрийте сутність проблемно-пошукових методів.
 11. Розкрийте сутність методу проектів.
 12. Розкрийте сутність методів колективної розумової діяльності.
 13. Розкрийте сутність методу застосування новітніх інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні.
 14. Які є основні форми організації самостійної пізнавальної діяльності школярів?
 15. Які є форми самостійної роботи учнів, пов’язані з інформаційними технологіями?  
 16. Веб-квест як форма самостійної роботи учнів. 
 17. Мультимедіа-проект як форма самостійної роботи учнів.
 18. Віртуальний дослідницький центр як форма самостійної роботи учнів.
 19. Конструкторське бюро як форма самостійної роботи учнів.
 20. Тематичний блог як форма самостійної роботи учнів.
 21. Мережева конференція як форма самостійної роботи учнів.
 22. Веб-форум як форма самостійної роботи учнів.
 23. Які є засоби організації самостійної пізнавальної діяльності школярів?
 24. Застосування сучасних засобів навчання для удосконалення організації самостійної пізнавальної діяльності учнів.
 25. Дайте класифікацію електронних засобів навчального призначення.


URL: http://www.kovtonyuk.bestsite.vn.ua/Pitannia_dlia_samokontrolju/131

© http://kovtonyuk.bestsite.vn.ua

91

92