задавати навідні питання, ставити нові проблеми, звертатися до окремих учасників індивідуально. Загалом, телеконференції надають широкі можливості для організації навчального процесу. Однак які б не були завдання або сенс всієї телеконференції, це колективна діяльність особливого роду. Учасники цієї діяльності не бачать один одного, можливо незнайомі  і ніколи не познайомляться особисто. Їх робота в телеконференції розтягнута в часі і відбувається, як правило, на тлі  основної діяльності, можливо не має відношення до досліджуваного матеріалу.

 Успіх телеконференцій в значній мірі залежить від ведучого – модератора. Модератор організовує і веде конференцію, залишаючись з учасниками від початку і до кінця дискусії.

 Можна виділити кілька основних етапів у роботі модератора при проведенні конференцій:

  • Забезпечення успішного початку (старту) конференції;
  • Навчання та допомога на початковій стадії;
  • Підтримка в розробці та розвитку теми дискусії;
  • Завершення (закриття) конференції.

 Кожен з етапів вимагає від ведучого різних умінь для того, щоб мета конференції була досягнута, щоб учасники відчували себе комфортно і відкрито, висловлюючи свої ідеї. Безперечно, дуже важливим є вибір мережі, програмного забезпечення та техніки в поєднанні з відповідною документацією і робочими матеріалами.

Веб-форум – це форма організації спілкування між користувачами. У навчальних цілях форуми можуть використовуватись для обговорення питань, які вимагають від учнів висловлення власної думки.

Учні можуть використовувати веб-форуми:

-       для отримання додаткової інформації;

-       для обміну думками в режимі реального часу;

-       для обговорення проблемних питань, що з’являються у повсякденній пізнавальній діяльності;-       для використання розробок учителя;

-       для публікації власних розробок.

Зазначимо завдання, які дозволяє вирішувати у певній мірі використання веб-форумів:

-       створення доступу до нових навчально-методичних матеріалів з предмета, який викладає педагог;

-       запровадження дистанційного навчання, яке дозволяє кожному вчителю обирати не тільки тему, а й зручний час навчання.

Веб-форум як засіб індивідуального навчання значно полегшує і урізноманітнює методичну діяльність учителя, допомагає її прогнозувати.

Крім того, використання веб-форумів сприяє зростанню продуктивності самоосвітньої діяльності вчителя; змінює ставлення вчителів до Інтернет-ресурсів, які стають універсальними засобами у роботі.

Варто зазначити, що кожна з перерахованих форм організації самостійної пізнавальної діяльності учнів може бути застосована в навчальному процесі як з фізики, так і з математики.

Отже, використання інформаційно-комунікаційних технологій сприяє не тільки пристосуванню вчителя фізико-математичних дисциплін до сучасних вимог інформаційного суспільства і сучасних вимог до освіти, але підвищує інтерес учнів до фізики і математики, і як наслідок, підвищує якість знань учнів не тільки з самої інформатики, але й з фізики і математики. А вміння знаходити та аналізувати інформацію, застосовувати сучасні технології у професійній діяльності переводять учителя на новий кваліфікований рівень і забезпечують необхідну якість викладання.90

91