а) спостереження за об'єктами, явищами; б) експеримент.

 1. Я вмію вести бесіду (дискусію).
 2. Я завжди уважний на уроці.
 3. Я володію прийомами запам'ятовування інформації.
 4. Я володію розумовими та інтелектуальними уміннями:

      а) порівнювати; б) класифікувати; в) давати визначення поняттям;

      г) виділяти головне; д) відповідати на запитання; є) висувати гіпотези;

     ж) встановлювати причиново-наслідкові зв'язки; з) доводити;

      и) аналізувати; к) узагальнювати.

    21. Я вмію виконувати різні види домашнього завдання:

      а) вивчити параграф; б) підготувати повідомлення або реферат;

      в) скласти кросворд; г) провести спостереження або експеримент;

     д) інші види роботи (назвати).                            
    
22. Мені більше подобаєтеся виконувати завдання:

     а) усно; б) письмово; в) практичного характеру.

    23. Причини моїх труднощів у навчанні:

     а) особистість вчителя; б) у мене слабка сила волі; в) я неуважний на уроках; г) мене не цікавить цей предмет; д) я не володію умінням навчатися; є) я не відчуваю утруднень при вивченні предмета.

Примітка: анкета орієнтована на предмет «біологія». Однак її неважко адаптувати до будь-якого іншого предмету.

  Шкала рівнів самоосвітньої компетентності   (К — середній бал учня)

 • перший рівень – 2,5 < К < 3,5
 • другий рівень – 3,5 < К < 4
 • третій рівень – 4 < К < 5       

Анкета

„Чи вмієте Ви вчитися?”

Автор: Селевко Г. К.Оцініть Ваші судження за шкалою:  завжди – 5 балів, майже завжди – 4 бали, іноді виявляється, іноді ні – 3 бали, виявляється рідко – 2 бали, поки що не виявляється – 1 бал.

 1. Мені подобається вчитися.
 2. Я вмію організовувати робоче місце.
 3. Я завжди планую свої заняття.
 4. Я вмію розподіляти свій час.
 5. Я вмію користуватися послугами університетської (шкільної) бібліотеки.
 6. Я вмію працювати з літературою.
 7. Я вмію конспектувати.
 8. Я завжди уважний (уважна) на заняттях.
 9. Я вмію спостерігати.
 10. Я регулярно треную пам’ять.
 11. Я вмію працювати з комп’ютером.
 12. Я вмію логічно мислити.
 13. Я вмію виділяти головне.
 14. Я люблю розв’язувати нестандартні задачі.
 15. Я завжди домагаюся розв’язання задач.
 16. Я встигаю виконувати домашні завдання.
 17. Я можу об’єктивно оцінити себе.
 18. Я завжди аналізую підсумки роботи. 

Обробка результатів

Потрібно підрахувати середній бал і визначити рівень навичок самостійної пізнавальної діяльності: високий – 4,6-5 балів; достатній – 3,6-4,5 балів, середній – 2,6-3,5 балів.

Анкета

„Моє ставлення до навчання”

Автор: Балабкіна Л. М.

Оцініть Ваші судження за шкалою:  це про мене – 2 бали, не впевнений – 1 бал, це не про мене – 0 балів.95

96